Woorden met een T

Welke beginnen met een: B

met een lengte van 19 karakters.

(210 woorden)

 • Badmintonvereniging
 • Bakkerijingrediënt
 • Baksteenconstructie
 • Bankbiljettenomloop
 • Banketbakkersknecht
 • Basisinfrastructuur
 • Basisschoolleeftijd
 • Basketbalcompetitie
 • Basketbalvereniging
 • Bataljonscommandant
 • Bauxietmaatschappij
 • Bebouwingsdichtheid
 • Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsinformatica
 • Bedrijfsinstallatie
 • Bedrijfsoppervlakte
 • Bedrijfsorganisatie
 • Bedrijfspresentatie
 • Bedrijfstakregeling
 • Bedrijfstemperatuur
 • Bedrijfsuitbreiding
 • Bedrijfsuitoefening
 • Bedrijfsvoorlichter
 • Beeldkwaliteitsplan
 • Beenvliesontsteking
 • Begeleidingscomité
 • Begeleidingsmethode
 • Begeleidingsrelatie
 • Begeleidingstraject
 • Beginseltoestemming
 • Begrotingscommissie
 • Begrotingsdirecteur
 • Begrotingsevenwicht
 • Begrotingsmethodiek
 • Begrotingsonderdeel
 • Begrotingsoverschot
 • Begrotingsprocedure
 • Begrotingstechnisch
 • Begrotingswijziging
 • Behandelingsmethode
 • Behandelingstermijn
 • Beheersmaatschappij
 • Beheersovereenkomst
 • Beheersvennootschap
 • Behoeftebevrediging
 • Bekkeninstabiliteit
 • Bekledingsmateriaal
 • Bekostigingsstelsel
 • Bekostigingssysteem
 • Belangenbehartiging
 • Belangenorganisatie
 • Belastingadvieswerk
 • Belastingadvisering
 • Belastingaftrekbaar
 • Belastingcapaciteit
 • Belastingcontroleur
 • Belastingdeskundige
 • Belastingfaciliteit
 • Belastinghervorming
 • Belastingherziening
 • Belastinginspecteur
 • Belastingmisdrijven
 • Belastingontduiking
 • Belastingontwijking
 • Belastingpercentage
 • Belastingverzwaring
 • Belastingwetenschap
 • Beleggersvertrouwen
 • Beleggingscategorie
 • Beleggingshypotheek
 • Beleggingsopbrengst
 • Beleggingsrendement
 • Beleggingsresultaat
 • Beleggingsstrategie
 • Beleidsconcurrentie
 • Beleidscoördinatie
 • Beleidscoördinator
 • Beleidsdoelstelling
 • Beleidsdoorlichting
 • Beleidsmedewerkster
 • Beleidsondersteuner
 • Beleidsontwikkeling
 • Beleidsovereenkomst
 • Beleidsuitgangspunt
 • Beleningsfaciliteit
 • Beloningsinstrument
 • Bemiddelingscomité
 • Bemiddelingstraject
 • Bemonsteringsschema
 • Benaderingstechniek
 • Benzinemaatschappij
 • Beoordelingslijsten
 • Beoordelingsrapport
 • Beoordelingssysteem
 • Beproevingsprotocol
 • Berekeningsuitkomst
 • Beroepskwalificatie
 • Beroepsontwikkeling
 • Beroepsvoorlichting
 • Beschermingssysteem
 • Beschermingstermijn
 • Beschikbaarstelling
 • Beschrijvingsbiljet
 • Besparingsmaatregel
 • Bestaansonzekerheid
 • Bestandshuishouding
 • Bestandsmanipulatie
 • Bestandsorganisatie
 • Bestedingsbeperking
 • Bestedingsevenwicht
 • Besteladministratie
 • Bestellingenbestand
 • Bestralingsapparaat
 • Bestralingstherapie
 • Bestrijdingsmethode
 • Bestsellerschrijver
 • Besturenorganisatie
 • Besturingsfilosofie
 • Besturingsprogramma
 • Besturingsstructuur
 • Besturingsvraagstuk
 • Bestuursbegeleiding
 • Bestuursbevoegdheid
 • Bestuursmeerderheid
 • Bestuursorganisatie
 • Bestuursprocesrecht
 • Bestuursrechtspraak
 • Bestuursuitbreiding
 • Bestuursvergadering
 • Betalingsaanwijzing
 • Betalingsautoriteit
 • Betalingsbalanshulp
 • Betalingsbereidheid
 • Betalingscapaciteit
 • Betalingsdiscipline
 • Betalingsvoorwaarde
 • Betekenistoepassing
 • Betekenisverhouding
 • Betrouwbaarheidsrit
 • Beurstoezichthouder
 • Bevallingsuitkering
 • Beveiligingsbeambte
 • Beveiligingscentrum
 • Beveiligingsfunctie
 • Beveiligingsmethode
 • Beveiligingsproject
 • Beveiligingsroutine
 • Beveiligingssysteem
 • Bevestigingsmethode
 • Bevestigingssysteem
 • Bevolkingscategorie
 • Bevolkingsdichtheid
 • Bevolkingsoverschot
 • Bevolkingsvraagstuk
 • Bevrijdingsfestival
 • Bevrijdingsoperatie
 • Bevrijdingstheoloog
 • Bewakingsapparatuur
 • Bewegingsactivering
 • Bewegingsactiviteit
 • Bewegingsonscherpte
 • Bewegingstherapeute
 • Bewegingswetenschap
 • Bewijslastverdeling
 • Bewonersbijeenkomst
 • Bewonersorganisatie
 • Bewustzijnstoestand
 • Bezettingsdichtheid
 • Bezettingsmaatregel
 • Bezoldigingsbesluit
 • Bezuinigingenpakket
 • Bibliotheekcentrale
 • Bijstandsgerechtigd
 • Bijtellingsregeling
 • Bindvliesontsteking
 • Binnenhuisarchitect
 • Binnenlandspolitiek
 • Binnenvaartconflict
 • Binnenvaartschipper
 • Bloedalcoholgehalte
 • Blootstellingskamer
 • Bodemvruchtbaarheid
 • Boekingsbevestiging
 • Bollewangenhapsnoet
 • Bombardementsvlucht
 • Bondspresidentschap
 • Boodschappenlijstje
 • Borstvoedingsverlof
 • Bouwmaterialengroep
 • Bouwplaatspersoneel
 • Braillestenomachine
 • Brandblusapparatuur
 • Brandstoffenheffing
 • Brandstofinspuiting
 • Brandstoftrimpompen
 • Brandweercommandant
 • Breedbandpenetratie
 • Breedbeeldtelevisie
 • Broedplaatsenbeleid
 • Broeikasgasuitstoot
 • Budgetadministratie
 • Budgetteringsproces
 • Buikvliesontsteking
 • Buitendienstfunctie
 • Buitenlandcommissie
 • Buitenlandredacteur
 • Buitenlandspolitiek
 • Buitenproportioneel
 • Burgemeesterswoning
 • Burgerjournalistiek