Woorden met een T

Welke beginnen met een: B

met een lengte van 20 karakters.

(163 woorden)

 • Baarmoederontsteking
 • Baksteenarchitectuur
 • Basisdienstverlening
 • Basisfunctionaliteit
 • Basisinstrumentarium
 • Basisschooldirecteur
 • Beademingsapparatuur
 • Bebouwingspercentage
 • Bedieningsinrichting
 • Bedrijfsarchitectuur
 • Bedrijfsautoregeling
 • Bedrijfscommunicatie
 • Bedrijfsconcentratie
 • Bedrijfsdoelstelling
 • Bedrijfsdoorlichting
 • Bedrijfsinformaticus
 • Bedrijfslaboratorium
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Bedrijfstakonderzoek
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Beeldschermbesturing
 • Beeldschermresolutie
 • Begeleidingsapparaat
 • Begeleidingsbehoefte
 • Begeleidingsdocument
 • Begeleidwonenproject
 • Beginselovereenkomst
 • Begrotingsautoriteit
 • Begrotingsbespreking
 • Begrotingsdiscipline
 • Begrotingsuitvoering
 • Begunstigingstermijn
 • Behandelco├Ârdinator
 • Behandelingsprotocol
 • Behandelingstechniek
 • Behandelingsvoorstel
 • Behandelovereenkomst
 • Beheersingsmaatregel
 • Bejaardenhuisvesting
 • Bejaardenverzorgster
 • Bekentenisliteratuur
 • Bekkenfysiotherapeut
 • Belangenbehartigster
 • Belangstellingssfeer
 • Belastingrechtspraak
 • Belastingtegenvaller
 • Belastingverlichting
 • Belastingverordening
 • Belastingvriendelijk
 • Beleggingsinformatie
 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsinstrument
 • Beleggingsspecialist
 • Beleidsimplementatie
 • Beleidsondersteunend
 • Beleidsondersteuning
 • Beleidswetenschappen
 • Bemiddelingsvoorstel
 • Benefietvoorstelling
 • Beoordelingsmaatstaf
 • Beoordelingsplichtig
 • Bergingsmaatschappij
 • Beroepenvoorlichting
 • Beroepsclassificatie
 • Beslissingscriterium
 • Beslissingsstrategie
 • Beslissingswedstrijd
 • Besluitvormingsmodel
 • Besparingspercentage
 • Besparingspotentieel
 • Bestaansmogelijkheid
 • Bestandsovereenkomst
 • Bestandsspecificatie
 • Bestandsuitwisseling
 • Bestandsvergelijking
 • Bestemmingswijziging
 • Bestralingsinstituut
 • Bestratingsmateriaal
 • Besturingsapparatuur
 • Besturingsinstrument
 • Besturingsmechanisme
 • Bestuursformatieplan
 • Bestuursinstellingen
 • Bestuurskrachtmeting
 • Bestuurslidmaatschap
 • Bestuursondersteuner
 • Bestuursovereenkomst
 • Betaaltelevisiemarkt
 • Betalingsachterstand
 • Betalingsbalanssteun
 • Betalingsherinnering
 • Betalingsvoorwaarden
 • Betekenisonderscheid
 • Betekenisverandering
 • Betoudovergrootvader
 • Beveiligingsbulletin
 • Beveiligingssoftware
 • Bevolkingsstatistiek
 • Bevrachtingscontract
 • Bevrijdingsfestivals
 • Bevrijdingspastoraat
 • Bevrijdingstheologie
 • Bewapeningsindustrie
 • Bewegingsstimulering
 • Bewerkingsinformatie
 • Bewonersparticipatie
 • Bewustwordingsproces
 • Bezettingsautoriteit
 • Bezettingspercentage
 • Bezuinigingsopdracht
 • Bezuinigingsoperatie
 • Bezuinigingspolitiek
 • Bezuinigingsvoorstel
 • Bibliotheekassistent
 • Bibliotheekcatalogus
 • Bibliotheekcollectie
 • Bibliotheekcommissie
 • Bibliotheekgebruiker
 • Bibliotheekpersoneel
 • Bibliotheektechnisch
 • Bijstandsverzekering
 • Binnenhuisarchitecte
 • Binnenhuisinrichting
 • Bioscoopvoorstelling
 • Biotechnologiesector
 • Bitterkoekjespudding
 • Blindedarmontsteking
 • Bloembollenexporteur
 • Blootstellingsniveau
 • Bluswatervoorziening
 • Bodemverontreiniging
 • Boodschappenkarretje
 • Boodschappenwagentje
 • Boordwerktuigkundige
 • Borgstellingskrediet
 • Borstkankeronderzoek
 • Borstkankerscreening
 • Borstvliesontsteking
 • Borstvoedingsperiode
 • Bourgeoismentaliteit
 • Bouwmaterialenhandel
 • Brandblusinstallatie
 • Brandmeldinstallatie
 • Brandstoffenverbruik
 • Brandstofleverancier
 • Brandstofvoorziening
 • Brandweerorganisatie
 • Brandweervoorlichter
 • Breedbandaansluiting
 • Breedbandtechnologie
 • Bromfietscertificaat
 • Bromfietsverzekering
 • Brugpensioenleeftijd
 • Brutowinstpercentage
 • Budgetoverschrijding
 • Budgetteringsstelsel
 • Budgetteringssysteem
 • Buitenbaarmoederlijk
 • Buitenboordafsluiter
 • Buitendienststelling
 • Buitenlandjournalist
 • Buitenlandspecialist
 • Burgemeestersfunctie